top of page

PSYCHOTERAPIA

DZIECI


Szczegółowy opis

Sesje terapeutyczne trwają ok. 50 minut i odbywają się co tydzień. Pierwsze 3 spotkania to konsultacje z rodzicami / i rodzeństwem, których celem jest omówienia istniejących trudności. W zależności od potrzeb są one kontynuowane w trakcie całego procesu psychoterapii - średnio z częstotliwością 1x w miesiącu. W trakcie konsultacji można omówić postępy lub trudności w terapii i sposoby postępowania z dzieckiem w domu. W przypadku pracy psychoterapeutycznej z Dzieckiem wspieram się pracą systemową z modelem Gestaltowskiej pracy z dzieckiem wg. Violet Oaklander. Gestalt opisuje zdrowe funkcjonowanie jako działanie w zgodzie z własnymi potrzebami. Zatem za to za co cenimy dzieci autentyczność i spontaniczność ale również ich kontakt ze sobą i z innymi. To co zakłóca najbardziej rozwojowy sposób funkcjonowania to przede wszystkim tłumienie emocji, sztywność i powstrzymywanie reakcji. Poprzez naturalny język dziecka m.in: zabawę, rysunek, czyli interaktywną relację Dziecko w bezpieczny i znany sobie sposób twórczo doświadcza siebie jako będące „tu i teraz” w swojej szczególnej sytuacji. Terapeuta pomaga w ten sposób Dziecku stać się świadomym swojego procesu i przywrócić spontaniczność zwłaszcza na płaszczyźnie emocjonalnej wspomagającej dalszy rozwój.


bottom of page