top of page
TERAPIA GESTALT
Young Lovers

Terapia Gestalt nie jest wyłącznie nurtem psychologicznym, czy propozycją podejścia
do psychoterapii, ale stanowi bardziej wyrafinowany sposób postrzegania i pojmowania naszej nieprzerwanie zmieniającej się rzeczywistości. Oferuje nam niepowtarzalną zintegrowaną perspektywę na świat, ludzi i ich relacje.

„Gestalt” - rozumiany jako zorganizowana całość, jest jedynym w sobie, niepowtarzalnym wyrazem naszej naturalnej potrzeby poznawania, innowacji i kreatywności, dzięki zaspokojeniu której rozwijamy nasz życiowy potencjał.

Świadomość zajmuje centralne miejsce w terapii Gestalt – bowiem płynność zmian zachodzi
za sprawą podejmowania świadomych wyborów opartych o to, co bezpośrednio postrzegamy
i odczuwamy – tak  jest w procesie terapeutycznym i tak samo jest na co dzień w życiu. Najbardziej właściwa jest fenomenologiczna metoda nabywania wiedzy poprzez bezpośrednie aktywne zaangażowanie w relację. Poszerzanie świadomości podobnie jak nasz rozwój osobowy następuje w spotkaniu z otoczeniem i dialogu z drugą osobą.

Cześć z Nas, w pewnym momencie życia, w celu zmniejszenia lęku lub innych nieprzyjemnych odczuć, uczy się unikać świadomości pewnych aspektów, tak nas samych, jak i naszych doświadczeń czy zachowań. Zmniejszona w ten sposób świadomość może nam tymczasowo ułatwić sytuację i pozwolić wyjść z tarapatów, niestety na dłuższą metę sprawia, że życie staje się stopniowo coraz mniej  fascynujące i traci barwy przestając wreszcie mieć jakikolwiek sens. Daje nam to swoiste poczucie bezpieczeństwa, ale zarazem wycofujemy się z bliskiego kontaktu z otoczającym nas światem. Mniej świadome życie sprawia, że zwiększamy dystans, przestajemy czuć, skutecznie znieczulamy ból, ale zarazem zaczynamy działać po omacku
i automatycznie, w związku z czym rośnie możliwość do zranienia i zagubienia. W takiej sytuacji jakiekolwiek starania wskazania Klientowi właściwej drogi są błędne, ponieważ Terapeta nie jest w stanie wiedzieć co dla Klienta jest najlepsze; to właśnie sam Klient jest ekspertem swojego losu. Głównym zadaniem Terapeuty Gestalt jest natomiast proces poszerzania świadomości Klienta, co umożliwia pełniejszą orientację w sytuacji i dokonywanie własnych wyborów.

W Terapii Gestalt, Klient jako Pacjent, nie istnieje. Zamiast niego jest sposób w jaki kontaktujemy i doświadczamy się nawzajem. Wspólny dialog i proces twórczej wymiany
i formowania znaczeń na granicy kontaktu między Terapeutą a Klientem stanowi podstawową metodę diagnozy i Terapii Gestalt. Moja rola jako Terapeuty Gestalt polega na pozostawaniu uważnie obecnym z Klientem i na odkrywaniu w jaki sposób wpływamy na siebie nawzajem.

bottom of page